Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Agriplan Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kijowska 44 , 85-703 Bydgoszcz tel.: 451 118 580,

2. Celem zbierania danych jest poprawne prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń z kontrahentami Agriplan Sp. z o. o. w Bydgoszczy,

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z biurem naszej siedziby [Agriplan Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz tel.: 451 118 580] lub wysłać wiadomość e-mail na adres:[email protected]) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 5 lat.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.